BIURO NIERUCHOMOŚCI


ul. Wojska Polskiego 40
97-300 Piotrków Trybunalski

NIP 771-229-59-81
REGON 101298725

tel.: 570 570 370
e-mail: biuro@anwip.com

GG: 38697927
skype: anwip.nieruchomosci

Godziny otwarcia biura:
 7.00-15.00 poniedziałek - piątek 
 sobota - umówione spotkania

 www.anwip.com 

 

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU:

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami nr 13630
Licencja Zarządcy Nieruchomości nr 17144
Certyfikat Zarządcy Sądowego nr 146 
Polisa OC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anwip Nieruchomości Piotr Kacperczyk z siedzibą ul. Wojska Polskiego 40, 97-300 Piotrków Trybunalski, (dalej również jako „Anwip”);

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby, zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane są przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami Anwip w zakresie niezbędnym do skojarzenia stron transakcji i doprowadzenia do jej finalizacji. Nie planujemy przekazania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się taka konieczność to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy;

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do pełnego zrealizowania umowy, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: biuro@anwip.com;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji postanowień umowy;

Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, w celu przygotowania odpowiednich ofert.